O nás

     Na přelomu let 1942 a 43 otevřel v malém domku v Boleslavské ulici můj dědeček František Fajta (*1914) drogerii. V roce 1957 byl donucen předat svůj obchod Drobnému zboží Praha (dále DZ). Zboží a zařízení bylo znárodněno. Koncem padesátých let DZ zřídilo prodejnu drogerie na Mariánském náměstí, kde je dodnes. Dědeček v prodejně pracoval do devadesátých let a doslova zde vyučil mého tatínka.

Tatínek (*1951) vystudoval Střední drogistickou školu v Hořicích a v drogerii začal pracovat v roce 1973. O rok později se stal vedoucím prodejny. Po vystudování Karlovy Univerzity zde začala pracovat i moje maminka Alenka. 

Po roce 1989 dědeček podal žádost podpořenou doklady a uzavřel dohodu s DZ o odkupu zařízení a zboží. Stačilo pak vyměnit vývěsní štít a tradice mohla pokračovat. Dědeček pracoval v prodejně do svých 84 let. 

V roce 1994 město Brandýs n. L. - St. Boleslav vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej celého objektu v té době nazývaném „domem hrůzy“. Moji rodiče v soutěži uspěli a v roce 1997 zahájili postupnou rekonstrukci velmi zchátralé budovy od vnitřních prostor až po obnovu původní fasády. 

Jsme typický rodinný podnik. I já, tradičního jména František (*1980), jsem se vyučil prodavačem drogistického zboží v Praze a po maturitě v roce 1999 jsem začal pracovat v naší drogerii. Maminka Alenka, původní kvalifikací učitelka, zařídila praxi učňům. Ostatně i já jsem se zde vyučil. 

Můj dědeček zemřel v roce 2001 a bylo jeho životní radostí, že jeho syn vede drogerii a vnuk (já) v rodinné živnosti pokračuje. 

V květnu 2003 jsem zavedl počítačový systém. V tu dobu jsme uzavřeli franšízingovou smlouvu s p.k.Solventem, abychom byli součástí největší české drogistické sítě TETA. Od ledna 2016 jsem převzal živnost po tatínkovi. Nyní zaměstnávám čtyři prodavačky a tatínek mi stále pomáhá. 

Od dubna 2016 se původní síť drogerií TETA rozdělila na dvě sortimentně odlišné sítě TETA DROGERIE a TOP DROGERIE. Fajtova drogerie je součástí TOP DROGERIE, která je zaměřená na původní drogistické zboží s technickým sortimentem barev a laků.

František Fajta