O nás

     Na přelomu let 1942 a 43 otevřel v malém domku v Boleslavské ulici můj dědeček František Fajta (1914) drogerii. V roce 1957 byl donucen předat svůj obchod Drobnému zboží Praha (dále DZ). Zboží a zařízení bylo znárodněno. Koncem padesátých let zřídilo DZ prodejnu drogerie na Mariánském náměstí, tam kde je dodnes. Dědeček v prodejně působil do devadesátých let a doslova zde vyučil mého tatínka.

     Tatínek se narodil v roce 1951. Vystudoval střední drogistickou školu v Hořicích a v drogerii začal pracovat v roce 1973. O rok později se stal vedoucím prodejny. Po vystudování Karlovy Univerzity zde začala pracovat i moje maminka Alenka. Po roce 1989 dědeček podal žádost podpořenou doklady a uzavřel  dohodu s DZ o odkupu zařízení a zboží. Stačilo pak vyměnit vývěsní štít a tradice mohla pokračovat. Dědeček stále pracoval v prodejně do svých 84 let. 

     V roce 1994 město vyhlásilo veřejnou soutěž na prodej celého objektu, v níž jsme uspěli. V roce 1997 jsme zahájili postupnou rekonstrukci velmi zchátralé budovy v té době nazývané „domem hrůzy“ od vnitřních prostor až po obnovu původní fasády. Jsme typický rodinný podnik, i já tradičního jména František (1980) jsem se vyučil prodavačem drogistického zboží v Praze a po maturitě v roce 1999 jsem začal pracovat v naší drogerii. Můj dědeček zemřel v roce 2001 a bylo jeho životní radostí, že jeho syn vede drogerii a vnuk (já) v rodinné živnosti pokračuje. 

     Maminka Alenka původní kvalifikací učitelka, zařídila praxi učňům, ostatně i já jsem se zde vyučil. V květnu 2003 jsem zavedl počítačový systém. V tu dobu jsme uzavřeli franšízingovou smlouvu s p.k.Solventem, abychom byli součástí největší české drogistické sítě TETA. Od ledna 2016 jsem převzal živnost po tatínkovi. Nyní zaměstnávám čtyři prodavačky a tatínek mi stále pomáhá. 

     Od dubna 2016 se původní síť drogerií TETA rozdělila na dvě sortimentně odlišné sítě TETA DROGERIE a TOP DROGERIE. My jsme nyní součástí  TOP DROGERIE, která je zaměřená na původní drogistické zboží s technickým sortimentem barev a laků.

František Fajta

 .